Poll Archives

# Question Total Vote Highest Vote
1Apakah pandangan / pendapat anda terhadap Rumah PR1MA Pahang?00Poll Results
2Adakah anda berpuas hati dengan kualiti perkhidmatan penjawat awam Negeri Pahang?00Poll Results
3Pandangan / pendapat anda terhadap infrastruktur dan kemudahan asas di kawasan pelancongan tanah tinggi Negeri Pahang Darul Makmur.00Poll Results